Whatsapp
Whatsapp

Tenis Kort

Tenis kort  dikdörtgen düz bir yüzeyin üzerinde genellikle çim ya da toprak sahaya denir.
İki veya dört kişi tarafından oynanan bir oyun. Topa raketle vurularak sahanın ortasındaki ağın üzerinden geçirilir. Gaye topa karşı oyuncunun karşılayamayacağı bir şekilde vurarak puan kazanmaktır.

Tenis Kort Çeşitleri

  1. Toprak Tenis Kort
  2. Çim Tenis Kort
  3. Sert Tenis Kort
  4. Çim Halı Tenis Kortu
  5. Sentetik Çim Tenis Kort

Tenis kort ölçüsü 40×20 metre=800 metrelik bir alana oturtulması, yan ve arka çizgilerin dışındaki paylarıyla en ideal bir şekilde olmasını sağlar.

Tenis Sahası Teknik Bilgiler

Saha, 23.77 m. (78 feet) uzunluğunda ve 8.23 m. (27 feet) genişliğinde bir dikdörtgen şeklindedir.

Saha, ortasından boydan boya bir ağ (net) ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. (1/3 inch) olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm. (6 inch) den fazla olmayan kare şeklinde veya 15 cm. (6 inch) çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2,5 cm. (1 inch) den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1.07 m. (3 feet 6 inch) yükseklikte olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası, çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, ‘’Tekler Sopalar’’ denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek 1.07 m. (3 feet 6 inch) yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler sopaları kare kesitinde ise kenarları, daire ise çapları 7.5 cm. (3 inch)'den fazla olmamalıdır. Tekler sopaları, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.914 m. (3 feet) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.

Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli ve topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikli olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.914 m. (3 feet) olacak şekilde, tamamen beyaz renkli ve 5 cm. (2 inch) eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den (2 inch) dar ve 6.35 cm.den (2,5 inch) geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir.

Sahanın enini ve boyunu çevreleyen çizgilerden uçtakilere ana çizgiler (base lines), kenardakilere yan çizgiler (side lines) denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. (21 feet) uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında servis çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. (2 inch) eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldüğü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi hizasında, 5 cm. (2 inch) eninde ve 10 cm. (4 inch) uzunluğunda ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara merkez işareti denir. Diğer çizgiler en az 2,5 cm. (1 inch), en çok 5 cm. (2 inch) eninde olmalıdır.

Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. (4 inch) den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır.